Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website https://duocnangdong.com/ bao gồm: email, điện thoại. Đây là các thông tin mà https://duocnangdong.com/ cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để https://duocnangdong.com/ liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website https://duocnangdong.com/ chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.

1. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;

– Gửi hàng hóa theo địa chỉ khách hàng mua cung cấp;

– Gửi thông tin quảng cáo, khuyến mại nếu khách hàng chấp nhận điều khoản này trong khi đăng ký;

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và website https://duocnangdong.com.

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng;

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại https://duocnangdong.com/.

2. Thời gian lưu trữ thông tin

– Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của https://duocnangdong.com/.

3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của khách hàng trên https://duocnangdong.com/ được https://duocnangdong.com/ cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của https://duocnangdong.com/. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, https://duocnangdong.com/ sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên https://duocnangdong.com.